Objectius

logo bajo título fondo transp

La proposta que us presento a continuació s’emmarca, en aquest context de PREVENCIÓ, POTENCIACIÓ I MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR SUBJECTIU INDIVIDUAL.

Va dirigida a població adulta disposada a prendre consciència de com funciona el model de gestió emocional que està utilitzant per construir la seva vida i amb ganes d’explorar possibilitats diferents de manejar les seves emocions amb la finalitat d’aconseguir vivències més plenes, més sostenibles i més plaents. I, tot plegat, fer SALUT, en treballar sobre l’aspecte psicoemocional de la mateixa, que va sempre unit a la capacitat d’establir relacions de qualitat, amb un/a mateix/a (tractant-se amb respecte: tenint cura del cos, demanant ajuda quan cal, valorant el temps, marcant-se objectius assolibles i realistes…), amb els altres (generant relacions socials igualitàries i sanes) i amb el món (augmentant la confiança i la capacitat d’apreciar lo bo que tenim i la bellesa que ens rodeja).

Existeix almenys un racó de l’univers que amb tota seguretat
pots millorar, i ets tu mateix.

Metodologia

logo bajo título fondo transp

El marc teòric que enquadra el meu treball és el Model de Competències Emocionals del GROP (Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica, de la Universitat de Barcelona), segons el qual les competències emocionals  (Bisquerra, 2009) a optimitzar serien, molt breument:

 • Consciència emocional: Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres. Identificar les emocions amb claredat. Ampliar el vocabulari emocional.
 • Regulació emocional: Capacitat per fer una expressió i gestió adequada, conscient i responsable de les emocions en qualsevol àmbit (laboral, familiar, social…).
 • Autonomia emocional: Capacitat d’autogestió emocional: poder sentir el que volem sentir en un moment donat. Autoestima. Automotivació.
 • Competència social: Capacitat per mantenir relacions saludables amb altres persones. Habilitats comunicatives.
 • Competències per la vida i el benestar: Capacitat per adoptar comportaments adequats i responsables per organitzar la nostra vida (gestió del temps, presa de decisions, orientació cap a objectius realistes), facilitant-nos experiències de benestar i satisfacció.
En la meva opinió, l’Educació Emocional pren realment sentit, quan es treballa a mig o llarg termini. No es tracta només de donar pinzellades teòriques sobre com podríem viure (com quan escoltem una conferència d’un especialista o mirem un programa de televisió sobre el tema) sinó d’oferir també eines que ens permetin treballar els objectius en nosaltres mateixos de manera pràctica per a poder fer reals aquests canvis  en la nostra vida quotidiana, millorant així el nostre benestar, la nostra salut, el nostre rendiment professional i les nostres relacions familiars i socials.

 

És per això que animo contínuament als participants en els meus tallers a PORTAR A LA PRÀCTICA QUOTIDIANA, a la vida real individual, tot allò que s’explica i s’explora en les sessions, perquè és justament així  que els aprenentatges prenen sentit.

 

És per això que procuro sempre que el TREBALL sigui més VIVENCIAL que teòric. La teoria és fàcil trobar-la escrita, però l’experiència i la vivència si no es viuen, no es tenen… És cert, que al començament sí que cal donar uns quants continguts teòrics per a crear un vocabulari comú per seguir avançant.

Quan treballem en GRUP, m’agrada que sigui variat. Quanta més DIVERSITAT (edat, sexe, professió o camp d’experiència…) més ric és el grup. I m’encanta que la gent hi participi. Prefereixo el DIÀLEG i la discussió al monòleg. De tota manera, vull deixar clar que no es tracta d’un espai de teràpia de grup. El que pretenc és que els grups es vagin convertint en espais de reflexió i aprenentatge compartits sobre els temes que es van proposant. Cadascú hi participa i els enriqueix en la mesura que ho desitgi.

Modalitats

logo bajo título fondo transp

Aquest treball es pot fer:

 • En SESSIONS INDIVIDUALS que ens permeten abordar la temàtica puntual que preocupa a cada persona pel que fa al seu maneig emocional i al seu benestar, centrant-nos en el seu cas concret i la seva història individual.
 • En SESSIONS GRUPALS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL en les quals es proposa una reflexió en profunditat sobre com ens sentim, com ens agradaria sentir-nos, quines són les dificultats que tenim per aconseguir-ho i com podem transformar el model de gestió de les nostres emocions per fer-lo més conscient, més lliure i més responsable. Es tracta d’un treball en el que es combinen  dinàmiques vivencials, reflexions compartides i un petit bagatge de contingut científic rigorós, imprescindible per la comprensió del procés de canvi. A més es faciliten recursos pràctics per desenvolupar les diferents competències emocionals. La major part d’aquests recursos procedeixen de la meva experiència pròpia, tant professional com personal.

SESSIONS GRUPALS REGULARS

Sessions regulars d’educació emocional en les que es combinen  dinàmiques vivencials, reflexions compartides i un petit bagatge de contingut científic rigorós, imprescindible per la comprensió del procés de canvi…

SESSIONS GRUPALS INTENSIVES MONOGRÀFIQUES

Sessions monotemàtiques i intensives centrades en àmbits transversals dels tallers regulars. Permeten aprofundir en els diferents temes que es proposen.

SESSIONS INDIVIDUALS

Consultes personalitzades que permeten abordar la comprensió dels aspectes que preocupen a cada persona pel que fa al seu maneig emocional i al seu benestar, centrant-nos en el seu cas concret i la seva història individual.

Organització de les sessions grupals regulats

Els GRUPS REGULARS s’organitzen en cursos (d’octubre a juny)  i es poden fer en diferents formats. A part del treball regular s’ofereixen SESSIONS INTENSIVES MONOGRÀFIQUES que s’anuncien amb temps i que poden tenir diferents durades en funció de la temàtica. El grup mitjà està format per unes 12-15 personesDe totes maneres es pot valorar treballar amb grups més reduïts o més nombrosos.

grups quinzenals

Sessions quinzenals de dues hores de durada.

Total 12 hores de treball mensual.

Grups mensuals

Sessions mensuals de quatre hores de durada.

Total 12 hores de treball mensual.

Programa dels grups regulars

El programa consta de diferents mòduls i la programació és flexible per adaptar-se

a les necessitats i a les particularitats de cada grup. 

El mòdul amb què iniciem el camí pretén PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA PRÒPIA EXISTÈNCIA INDIVIDUAL i en ell treballem els temes següents:

 • QUI SOM? Prendre consciència de la nostra pròpia existència.
 • QUÈ BUSQUEM? Què és la felicitat? Amb què comptem per aconseguir-la?
 • CENTRATS EN NOSALTRES O EN L’ENTORN? Diferenciar amb claredat on posem el centre per donar sentit a la informació procedent de un mateix, dels altres i del món. Experts o Exploradors?
 • Concepte d’EMOCIÓ. Classificació. Funcions.
 • IMPLICACIÓ versus sacrifici.
 • AGRAÏMENT versus deute.
 • EMOCIONS I SALUT.
 • INDEFENSIÓ APRESA.
 • Quin és el nostre FONS de PANTALLA EMOCIONAL?
 • Relació entre les PARAULES i les emocions.
 • Gràfica d’estat d’ànim. Maneig. Model d’Habilitats d’Inteligència Emocional. Història de la IE.
 • TENDRESA versus obligació.

Siguis tu el canvi que vols veure en el món.

Reflexions Compartides

Al final de cada sessió grupal es demana a les persones participants que recullin en un breu titular alguna informació que els hagi semblat rellevant o que els hagi cridat l’atenció especialment durant el treball del dia. Aquestes en son algunes.

Contacte